Hiển thị tất cả 12 kết quả

NGÓI PHẲNG BM F01

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F01

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F02

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F02

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F03

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F03

NGÓI PHẲNG BM F04

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F04

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F05

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F05

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F06

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F06

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F07

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F07

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F08

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F08

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F09

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F09

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F10

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F10

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F11

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F11

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg

NGÓI PHẲNG BM F12

19,900

Thông số kỹ thuật ngói

NGÓI PHẲNG BM F12

NGÓI PHẲNG BM F01

PRODUCT CODE: NGÓI PHẲNG BM F01
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
MÀU SẮC  : Màu ghi xám (SE-24)
SỐ VIÊN/M2  :  9-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG  : (4+-0.2) kg