NGÓI LỢP NHÀ

BÔNG GIÓ

SÂN VƯỜNG

TÌM SẢN PHẨN PHÙ HỢP VỚI BẠN

TÌM THEO DOANH MỤC SP
  Stock status
   • On sale
   • In stock
   TÌM THEO GIÁ
    Sort by
     • Thứ tự mặc định
     • Thứ tự theo mức độ phổ biến
     • Thứ tự theo điểm đánh giá
     • Mới nhất
     • Thứ tự theo giá: thấp đến cao
     • Thứ tự theo giá: cao xuống thấp

     NGÓI TRÁN MEN Ý MỸ BẢO HÀNH MẦU VĨNH VIỄN

     TRUNG TÂM PP NGÓI MEN ĐOÀN GIA PHÁT

     NGÓI Ý MỸ SN05

     17,000
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ  MS003 Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY Kích thước 305 x 400 Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Trọng lượng 2.5kg Phần phủ (chồng mí) 50 mm Cường độ chịu uốn > 20N/mm2 Độ hút nước <  3,5% Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm Số lượng viên/m2 10 viên

     NGÓI Ý MỸ SN01

     17,000

     NGÓI Ý MỸ SN01

     Thông số kỹ thuật

     Tên sản Phẩm

     Ngói Tráng men Ý Mỹ SN01

     Hãng Sản Xuất

     Ý MỸ COMPANY

     Kích thước

     305 x 400

     Độ dốc tối ưu

     30 độ – 35 độ

     Độ dốc tối thiểu

     17 độ

     Độ dốc tối đa

     90 độ

     Độ dốc tối ưu

     30 độ – 35 độ

     Trọng lượng

     2.8kg

     Phần phủ (chồng mí)

     50 mm

     Cường độ chịu uốn

     > 20N/mm2

     Độ hút nước

     <  3,5%

     Khoảng cách mè 

     Xấp Xỉ 345 mm

     Số lượng viên/m2

     10 viên

     Ngói tráng men Ý Mỹ ST-09

     20,000
     Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01
     Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè

     Ngói tráng men Ý Mỹ ST-08

     20,000
     Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01
     Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè

     NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-05

     20,000
     Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01
     Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè

     NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-03

     20,000
     Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01
     Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè

     NGÓI TRÁN MEN Ý MỸ ST-01

     20,000
     Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01
     Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè

     NGÓI MEN Ý MỸ SN03

     17,000
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ  SN03 Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY Kích thước 305 x 400 Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Trọng lượng 2.5kg Phần phủ (chồng mí) 50 mm Cường độ chịu uốn > 20N/mm2 Độ hút nước <  3,5% Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm Số lượng viên/m2 10 viên
     TRUNG TÂM PP NGÓI MẦU ``ĐOÀN GIA PHÁT``

     NGÓI TRÁN MEN VIGLACERA BẢO HÀNH MẦU VĨNH VIỄN

     HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI PIATA

     HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI TRÁNG MEN VIGLACERA PIATA PHẲNG LỔM 1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm) 2. Diện tích lợp: 295x340mm 3. Quy cách: 1m2 = 10 viên. 4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế) 5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp 6. Hình dáng: ngói phẳng 7. Loại ngói: tráng men

     NGÓI MEN VIGLACERA Q03

     Thông số kỹ thuật

     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men VIGLACERA 
     Hãng Sản Xuất VIGLACERA COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Trọng lượng 2.8kg
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Khoảng cách mè Xấp Xỉ 330 – 345 mm
     Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI MEN VIGLACERA Q06

     Thông số kỹ thuật

     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men VIGLACERA 
     Hãng Sản Xuất VIGLACERA COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Trọng lượng 2.8kg
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Khoảng cách mè Xấp Xỉ 330 – 345 mm
     Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI MEN VIGLACERA Q08

     Thông số kỹ thuật

     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men VIGLACERA 
     Hãng Sản Xuất VIGLACERA COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Trọng lượng 2.8kg
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Khoảng cách mè Xấp Xỉ 330 – 345 mm
     Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI MEN VIGLACERA Q09

     Thông số kỹ thuật

     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men VIGLACERA 
     Hãng Sản Xuất VIGLACERA COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Trọng lượng 2.8kg
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Khoảng cách mè Xấp Xỉ 330 – 345 mm
     Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI MEN VIGLACERA Q12

     Thông số kỹ thuật

     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men VIGLACERA 
     Hãng Sản Xuất VIGLACERA COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Trọng lượng 2.8kg
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Khoảng cách mè Xấp Xỉ 330 – 345 mm
     Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
     TRUNG TÂM PP NGÓI MẦU ``ĐOÀN GIA PHÁT``

     NGÓI TRÁN MEN HERA PRIME BẢO HÀNH MẦU 30 NĂM

     NGÓI HERA PRIME 101

     23,000
     NGÓI MEN HERA PRIME 101 Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME
     Hãng Sản Xuất  PRIME COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè
      

     NGÓI HERA PRIME 102

     23,000

     NGÓI MEN HERA PRIME 102

     Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME
     Hãng Sản Xuất  PRIME COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè
     NGÓI MEN HERA prime

     NGÓI HERA PRIME 108

     23,000
     NGÓI MEN HERA PRIME 108 Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME
     Hãng Sản Xuất  PRIME COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè
      

     NGÓI HERA PRIME 109

     23,000
     NGÓI MEN HERA PRIME 109 Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME
     Hãng Sản Xuất  PRIME COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè
      

     NGÓI HERA PRIME 113

     23,000
     NGÓI MEN HERA PRIME 113 Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME
     Hãng Sản Xuất  PRIME COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè
      

     NGÓI HERA PRIME 114

     23,000
     NGÓI MEN HERA PRIME 114 Thông số kỹ thuật
     Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME
     Hãng Sản Xuất  PRIME COMPANY
     Kích thước 305 x 400
     Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
     Độ dốc tối thiểu 17 độ
     Độ dốc tối đa 90 độ
     Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
     Trọng lượng 3.2kg
     Phần phủ (chồng mí) 50 mm
     Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
     Độ hút nước <  3,5%
     Khoảng cách mè  Xấp Xỉ 345 mm
     Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè
      
     TRUNG TÂM PP NGÓI MẦU ``ĐOÀN GIA PHÁT``

     CÁC THƯƠNG HIỆU BÁN CHẠY NHẤT HIÊN NAY

     TRUNG TÂM PP NGÓI TRÁNG MEN ``ĐOÀN GIA PHÁT`` KHU VỰC PHÍA NAM
     BÀN MUA NGÓI HOẶC
     BẠN LÀ ĐẠI LÝ NGÓI
     Hẩy đến với chúng tôi .Trung tâm pp ngói tráng men “ĐOÀN GIA PHÁT” chuyên cung cấp ngói thương hiệu lớn trên thì trường trong nước và ngoài nước
     ĐỊA CHỈ

     87/56 QL 1A KP2
     P. HIỆP BÌNH PHƯỚC
     TP. THỦ ĐỨC
     TP HCM

     LÀM VIỆC

     Thứ 2-Thứ 7 08:00-18:00
     Chủ nhật 08:00-11:00

     SỐ ĐIỆN THOẠI

     0905773255
     0986039235
     0933416220
     0975885436

     EMAIL ADRESS

     vantoan150686@gmail.com
     dangthanhnha200686@gmail.com

     FOLLOW US
     SUBSCRIBE US

     TRUNG TÂM PP NGÓI Ý MỸ

     TRUNG TÂM PP NGÓI MẦU ``ĐOÀN GIA PHÁT``

     SẢN PHẨN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

     Hiển thị 1–12 của 411 kết quả

     NGÓI BM M12

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M11

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M10

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M09

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M08

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M07

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M06

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M05

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M04

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M03

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M02

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

     NGÓI BM M01

     NGÓI BM CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 10 NĂM

     Thông số kỹ thuật

     Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

     Độ dốc tối thiểu: 17 độ

     Độ dốc tối đa: 90 độ

     Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

     Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

     Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

     Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè