Hiển thị tất cả 11 kết quả

NGÓI BM CHẤM BI M01

Ngói BM chấm bi m01

Thông số kỹ thuật

Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

 Độ dốc tối thiểu: 17 độ

 Độ dốc tối đa: 90 độ

 Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

 Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

 Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

 Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

NGÓI BM SẦN BI M02

Ngói BM chấm bi m02

Thông số kỹ thuật

Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

 Độ dốc tối thiểu: 17 độ

 Độ dốc tối đa: 90 độ

 Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ

 Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

 Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm

 Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè