Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

NGÓI NHẬT DIC 1315S

NGÓI NHẬT DIC 1315S Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu:

NGÓI NHẬT DIC D03S

NGÓI NHẬT DIC D03S Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu:

NGÓI NHẬT DIC DD09S

NGÓI NHẬT DIC DD09S Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu:

NGÓI NHẬT DIC DT10S

NGÓI NHẬT DIC DT10S Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu:

NGÓI NHẬT DIC DX08

NGÓI NHẬT DIC XD08S Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu:

NGÓI NHẬT DIC N02S

NGÓI NHẬT DIC N02S Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu:

NGÓI NHẬT DIC NC 12S

Thông số kỹ thuật
  • Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm
  •  Độ dốc tối thiểu: 17 độ
  •  Độ dốc tối đa: 90 độ
  •  Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ
  •  Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm
  •  Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm
  •  Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
  • Trọng lượng : khoảng 3.6kg

NGÓI NHẬT DIC XL02S

NGÓI NHẬT DIC XL02S Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu: